De totale opbrengst Goede Doelen Week 2019 Belfeld is nog niet bekend….