Onderstaand een overzicht van meewerkende landelijke goede doelen:

Alzheimer Nederland

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – samen met zo veel mogelijk anderen – voor hen inzetten.

We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maakt Alzheimer Nederland zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Diabetes Fonds

Een ziekte als diabetes steelt de gezondheid van 1 miljoen Nederlanders. Want hij leidt tot allerlei ernstige lichamelijke problemen. Dat is onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom inspireren en ondersteunen ze iedereen die zich samen met hen wil inzetten voor onderzoek. Want zo komen er betere behandelingen voor diabetes, en kunnen we in de toekomst diabetes genezen en voorkomen. Samenwerken heeft zin!

KWF Kanker Bestrijding

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. Het ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Het doel: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Om dit te bereiken werven ze fondsen waarmee ze onderzoek naar kanker financieren en begeleiden.

Long Fonds


Tussen geboorte en afscheid vinden de meeste mensen ademen heel gewoon. Toch zijn er een miljoen mensen in Nederland met een longziekte. En voor hen is ademhalen een strijd. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. Het Longfonds maakt onderzoek mogelijk, pakt vieze lucht aan, en doet er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. Ze komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

Fonds Gehandicaptensport


Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Hartstichting

Er zijn in Nederland 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen hieraan en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit, zijn onacceptabel. Met zo veel mogelijk mensen slaat de Hartstichting de handen ineen om de ziekte terug te dringen en te beheersen. 
Samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers werkt de Hartstichting aan oplossingen om hart-en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. De missie: hart- en vaatziekten te verslaan!

Hersenstichting

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen.
De Hersenstichting wil actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren zij nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertalen ze bestaande kennis naar praktische toepassingen.

Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Het Nationaal MS Fonds financiert praktisch en innovatief wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar de uiteindelijke genezing van MS. Daarnaast geeft het Nationaal MS Fonds voorlichting op dit gebied en is een steunpunt en coach voor mensen met MS en hun directe familie en vrienden.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Er is nog veel onbekend over de oorzaken van MS en daarom is MS nog niet te genezen. MS treft vaak jonge mensen die in de bloei van hun leven zijn. Het Nationaal MS Fonds helpt mensen met MS verder.

Nederlandse Brandwondenstichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om brandwonden te voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum te beperken. Brandwonden zijn een van de meest pijnlijke en complexe verwondingen. Zichtbare en onzichtbare littekens hebben bovendien een enorme impact op het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten. De Nederlandse Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast doet zij veel brandwondenonderzoek om behandelingen en littekenvorming te verbeteren. De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie. Daarom is steun van collectanten onmisbaar voor het nastreven van onze droom: een toekomst zonder littekens.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

“het Gehandicapte Kind” is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij staan in onze samenleving nog vaak langs de zijlijn. “het Gehandicapte Kind” helpt hen om gewoon te kunnen spelen, sporten, leren, werken en op zichzelf wonen. Liefst samen met leeftijdgenoten zonder handicap.

Nierstichting


Als je nieren hun werk niet doen, ga je dood. Dialyse is weliswaar levensreddend, maar ook loodzwaar. Elk jaar overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Transplantatie is vaak de beste behandeling, maar de wachtlijst is te lang. Elk jaar sterven onnodig veel mensen omdat een donornier te laat komt. De Nierstichting legt zich daar niet bij neer en doen er alles aan om het aantal donoren te vergroten en nierdonatie bij leven te stimuleren. En zetten vol in op preventie.

Spierfonds

Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren en dus op het hele lichaam. En dus op je hele leven.
Wij zijn de aanjager van de strijd tegen spierziekten. We stimuleren en financieren wetenschappelijk onderzoek. En we zijn er voor alle 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Alleen met wetenschappelijk onderzoek kunnen we de strijd tegen spierziekten voeren en uiteindelijk een medicijn vinden. Om zo spierziekten te stoppen. En dit kunnen we alleen doen met jouw hulp.
Iedereen kan zich op zijn eigen manier inzetten in de strijd tegen spierziekten. Door te geven, te collecteren of in actie te komen. En er zo alles aan doen om alle mensen met een spierziekte een betere toekomst te geven.

Reuma Nederland (voorheen Reumafonds)


ReumaNederland is er voor ruim 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Of het nu gaat om reumatoïde artritis, artrose, jeugdreuma of een van de overige 100 chronische aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. ReumaNederland wil mensen met reuma helpen zichzelf te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en het omgaan met reuma.