Goede Doelen Week 2022

(25-09-2022)

Het is alweer voor de vierde keer dat in Belfeld de Goededoelenweek van start is gegaan.
U heeft wellicht al een collectebrief ontvangen, met daarin een brief, waarin Uzelf kunt aangeven welke doelen U wilt steunen.
In totaal zijn dit er dertien.
Tussen 26 en 30 september kunt U een van onze collectanten verwachten die Uw donatie in de daarvoor bestemde Goededoelenweek envelop huis aan huis komen ophalen.
Stichting Goededoelenweek Belfeld hoopt dat U, evenals in voorgaande jaren deze gezamenlijke collecte een warm hart toedraagt.
De stichting dankt U alvast voor Uw donatie.
Ook heel veel dank aan alle collectanten voor hun geweldige inzet.
Mocht U interesse hebben om ook collectant te worden, dan kunt U op deze website lezen hoe U zich daarvoor kunt opgeven.

Belfeld bedankt!

(25-10-2022)

Van maandag 26 september tot en met zaterdag 1 oktober 2022 heeft voor de vierde keer de jaarlijkse gezamenlijke collecte voor de landelijke Goede Doelen Week Belfeld plaatsgevonden.

Bij veel inwoners lag de collecte – envelop al weer klaar voor de collectant. Ook werd er gewoon “los” geld in de bus gedeponeerd voor de 13 deelnemende landelijke Goede Doelen, hetgeen vervolgens evenredig verdeeld zal worden. 

Daarnaast waren er diverse inwoners die, omdat ze bij het ophalen niet thuis waren, de envelop op de opgegeven adressen hebben bezorgd. Verschillende inwoners hebben hun gift ook rechtstreeks overgemaakt op ons banknummer.

Omdat er tussen het ontvangen van de brief op het huisadres en het ophalen van de envelop in de week erna een weekend ligt, hebben ook de meeste mensen nog de mogelijkheid om contant geld in huis te halen.
Een digitale vorm van collecteren middels overboeken vanuit de telefoon aan de collectant is voor de meeste inwoners geen optie en brengt naast een kostenpost ook extra werk met zich mee. 

In totaal is er in 2022 een bedrag van Euro 10.764,23 opgehaald. De specificatie kunt u terugvinden op deze website onder “Opbrengst”.

De stichting dankt iedereen voor de gedane donatie.
Ook heel veel dank aan alle collectanten voor hun geweldige inzet.
Mocht U interesse hebben om ook collectant te worden, dan kunt U op deze website lezen hoe U zich daarvoor kunt opgeven.

Data collecte 2023 onder voorbehoud

In de week van maandag 18 September tot zaterdag 23 September (week 38) zullen onze collectanten de enveloppen met invulformulier in de brievenbus bezorgen.
De (gevulde) enveloppen worden dan tussen maandag 25 September en vrijdag 29 September (week 39) weer opgehaald.