Goedendag en welkom op de website van de
“Stichting Goede Doelen Week Belfeld”

Eind 2018 ontstond het idee om de collectes van de afzonderlijke landelijke goede doelen organisaties te bundelen.
In navolging van andere gemeenten in Noord Limburg ontstond het plan om te komen tot één gezamenlijke collecte van landelijke goede doelen in Belfeld. Collecte leiders van landelijke goede doelen hebben de nodige moeite collectanten te behouden en nieuwe te werven.
Ook is er een “collectemoeheid” bij burgers aan het ontstaan nu er steeds meer goede doelen langs de deur komen.
Bij een gezamenlijke collecte wordt er dus één keer per jaar aangebeld voor meerdere landelijke goede doelen.

In 2019 gingen de landelijke goede doelen organisaties voor het eerst gezamenlijk optrekken.
Met onze collectanten en collecteleiders hebben we ook dit jaar wederom de gezamenlijke collecte georganiseerd.
Ook in 2023 zal de Goede Doelen Week plaatsvinden en krijgt U wederom een brief in een envelop thuis bezorgd.
Momenteel werken er 13 landelijke goede doelen mee. U bepaalt zelf aan welk goed doel uw geld wordt besteed.

Enkele dagen later komen de collectanten de gesloten envelop met uw donatie weer ophalen.
Mochten wij U niet thuis treffen, dan ligt er een briefje in uw brievenbus waarop een aantal adressen staan, waar U alsnog uw donatie zelf kunt inleveren.

Ook is het mogelijk om Uw gift over te maken op het banknummer:

NL81 RBRB 077 824 9654 t.n.v. Stichting Goede Doelen Week Belfeld